Especialitats

Esculli en el següent formulari de contacte l’especialitat o el tema per al que es vol posar en contacte amb nosaltres. No es deixi d’incloure les seves dades de contacte per a què ens podem posar en contacte amb vostè.

1. Interacció amb serveis públics essencials: Aigua, mercats, xarxes i canalitzacions, rastres biològiques.
2. Protecció de dades: de caràcter personal, participació, accés i transparència. Dades de caràcter no personal.
3. Contenciós processal: Procediment administratiu, permisos, autoritzacions i certificacions.
4. Urbanisme: Medi ambient, obres i mobilitat, obra pública i vialitat. Plans locals de seguretat
5. Àrea penal: Personitzacions i investigacions. Responsabilitat civil i assegurances. Delictes informàtics. Compliance i Directiva Whistleblowers
6. Homologacions i Registres: CNMC i Instal·ladors i verificadors de telecomunicacions. Xarxes socials
7. Gestoria: Administrativa i fiscal; bùsties de denùncia. Auditories d’igualtat. Blanqueig de capitals
8. Laboral: conflictes laborals. Contractació. Nòmines discapacitats i salut. Riscos Laborals
9. Assessoria jurídica: civil i famìlia, hipotecari, arrendaments. Heredaments
10. Consum: Mecanismes de protecció al ciutadà i/o consumidor. Bústies de consum
11. Fiscalitat local: Tributs i taxes locals, recaptació, fiscalitat i gestió econòmica
12. Conflictes amb altres proveïdors: Gestió de conflictes, mediació
13. Tasacions i Valoracions: Compensacions, compromisos, queixes, peritatges.
14. Treball agrupat: Associacionisme, cooperatives i voluntariat.
15. Empreses: Fundacions, emprenedoria, Dret Mercantil. Accions de lobby a la UE i Espanya.
16. Planificació de projectes: Planificació estratègica i mercantil. Subvencions europees.
17. Cooperació administracions: Cerca de recursos i foment. Gestió de reputacio.
18. Acció política, redacció i derogació de normativa. Drets fonamentals. Representación de interessos davant administracions.
19. Gestió de la informació: Tecnologia aplicada es especialitats xarxes socials, premsa i imatge coorporativa
20. Telecomunicacions: estadística, smart city i big data. Esquema nacional de seguretat i esquema nacional de interoperativitat

 

Escoja en el siguiente formulario de contacto la especialidad por la que se pone en contacto con nosotros. No olvide incluir sus datos para que podamos ponernos en contacto con usted.

* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,odt,ods,xls,xlsx,ppt,pptx.
Maximum file size: 20mb.

La informació que ens fa arribar està subjecta a secret professional i no serà mai revelada. No oblidi preguntar quin cost pot tenir l’assessorament o les gestions que ha demanat