Especialitats

Contact Form Shortcode Error: Form 1 does not exist

Esculli en el següent formulari de contacte l’especialitat o el tema per al que es vol posar en contacte amb nosaltres. No es deixi d’incloure les seves dades de contacte per a què ens podem posar en contacte amb vostè.

1. Interacció amb serveis públics essencials: Aigua, mercats, xarxes i canalitzacions, rastres biològiques.
2. Protecció de dades: de caràcter personal, participació, accés i transparència. Dades de caràcter no personal.
3. Contenciós processal: Procediment administratiu, permisos, autoritzacions i certificacions.
4. Urbanisme: Medi ambient, obres i mobilitat, obra pública i vialitat. Plans locals de seguretat
5. Àrea penal: Personitzacions i investigacions. Responsabilitat civil i assegurances. Delictes informàtics. Compliance i Directiva Whistleblowers
6. Homologacions i Registres: CNMC i Instal·ladors i verificadors de telecomunicacions. Xarxes socials
7. Gestoria: Administrativa i fiscal; bùsties de denùncia. Auditories d’igualtat. Blanqueig de capitals
8. Laboral: conflictes laborals. Contractació. Nòmines discapacitats i salut. Riscos Laborals
9. Assessoria jurídica: civil i famìlia, hipotecari, arrendaments. Heredaments
10. Consum: Mecanismes de protecció al ciutadà i/o consumidor. Bústies de consum
11. Fiscalitat local: Tributs i taxes locals, recaptació, fiscalitat i gestió econòmica
12. Conflictes amb altres proveïdors: Gestió de conflictes, mediació
13. Tasacions i Valoracions: Compensacions, compromisos, queixes, peritatges.
14. Treball agrupat: Associacionisme, cooperatives i voluntariat.
15. Empreses: Fundacions, emprenedoria, Dret Mercantil. Accions de lobby a la UE i Espanya.
16. Planificació de projectes: Planificació estratègica i mercantil. Subvencions europees.
17. Cooperació administracions: Cerca de recursos i foment. Gestió de reputacio.
18. Acció política, redacció i derogació de normativa. Drets fonamentals. Representación de interessos davant administracions.
19. Gestió de la informació: Tecnologia aplicada es especialitats xarxes socials, premsa i imatge coorporativa
20. Telecomunicacions: estadística, smart city i big data. Esquema nacional de seguretat i esquema nacional de interoperativitat

 

La informació que ens fa arribar està subjecta a secret professional i no serà mai revelada. No oblidi preguntar quin cost pot tenir l’assessorament o les gestions que ha demanat